Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Webb-TV: Föreläsning på tema njursvikt

2014-03-20

Torsdagen den 13 mars 2014 hölls en PIL-föreläsning i Malmö på tema Njursvikt. Föreläsningen filmades och kan nu ses i efterhand här nedan. Se programmet för föreläsningen nedanför filmen.

 

Njursvikt

Diagnos och aktuell forskning om njursvikt

Föreläsning om njursvikt med anledning av Världsnjurdagen den 13 mars. Arrangeras av Njurmedicinska sektionen och Patientforum/Sjukhusbiblioteket vid Skånes universitetssjukhus samt Njurförbundet i Sydsverige.

17.30–17.40 Inledning. Daina Selga, sektionschef, överläkare, Njurmedicin SUS.

17.40–18.40 Den friska och den sjuka njuren. Ann-Cathrine Johansson, överläkare, Njurmedicin SUS.

18.40–19.00 Paus med frukt och vatten.

19.00–19.40 Hack i flytet – en patientberättelse
Från äventyrare till akademiker, träning och Ironman via en njurtransplantation.

19.40–20.20 Forskning om fysisk aktivitet i samband med njursjukdom.
Matthias Hellberg, läkare, Njurmedicin SUS.

20.20–20.30 Avslutning. Daina Selga, sektionschef, överläkare, Njurmedicin SUS.
Tid till frågor finns i anslutning till varje föreläsning.

Torsdagen den 13 mars, kl 17.30–20.30, Skånes universitetssjukhus i Malmö, Jubileumsaulan, Jan Waldenströms gata 1, SUS Malmö.

Patientforum i Malmö
www.skane.se/sus/patientforum

Njurförbundet
www.njurforbundet.se