Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Världsdagen för sexuell hälsa

2016-09-05

 

Måndagen den 5 september hålls Världsdagen för sexuell hälsa på Malmö stadsbibliotek. Om bland annat sexualitet NPP 005-13, Liber . Lottakopplat till religion, kultur, livsfrågor och funktionshinder.

– Sexualitet och synen på sexualitet är djupt förenade med existentiella frågor, säger Lotta Löfgren-Mårtenson, professor och föreståndare för Centrum för sexualitet och sexualitetsstudier.

Malmö högskola arrangerar korta populärvetenskapliga föreläsningar på stadsbiblioteket i Malmö. Läs mer om arrangemanget

Omslagsbild Det sexuella livetLäs också mer i vår tematidning Det sexuella livet – lust eller lidande. Vi tar upp frågor kring sexuell lust i olika skeden av livet, om vad som händer med det sexuella livet efter cancer eller hjärtinfarkt, om ungdomars risktagande, transsexualism, om när olika kulturer krockar och mycket mer.

Foto: Roger Lundholm (händer), Pia Nordlander (porträtt Lotta Löfgren Mårtensson)