Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Världscancerdagen 4 februari 2014

2014-02-04

2014 års världscancerdag har temat ”Jämlik vård och rätt till rehabilitering” och uppmärksammas av olika aktörer över hela landet. Aktuellt om vetenskap & hälsa uppmärksammar världscancerdagen genom  en sammanställning av det gångna årets artiklar om de senaste framstegen inom cancerforskningen vid Lunds universitet och Region Skåne.

Senare i veckan kommer vi att publicera ytterligare artiklar om cancer:

  •  Du hittar en knöl – vad händer sen? är ett bildreportage från Punktionsmottagningen och Patologiska/cytologiska kliniken vid Skånes universitetssjukhus. Vi får följa proceduren från misstänkt knöl till provsvar.
  • Mer information behövs i samband med mammografi handlar om den psykiska påfrestningen det innebär att behöva genomgå kompletterande bröstundersökningar efter mammografi. Många kvinnor fortsätter att må psykiskt dåligt även efter att de fått beskedet att inga tecken på bröstcancer hittats.

Håll utkik!

Senaste nytt inom cancerforskningen vid Lunds universitet och Region Skåne:

Cancer övergripande

Lavineffekten bakom cancer motbevisad

Patologen – en potentiell resurs för cancersjuka?

Cancergenetik i stark utveckling

Blockering av cancercellers kommunikation

Celldödens gåtor utforskas för att kunna hjälpa cancersjuka

Cancercellens kommunikation med närmiljön

Blodkärl i tumör hindrar cancercellers spridning

Bröstcancer

Mer information behövs i samband med mammografi

Metastas i armhålan avgörande för behandling av bröstcancer

Säkrare tumörbedömning med 3D-metod

Blodfettssänkare nytt grepp mot bröstcancer

Vikt och genetik – viktig information vid bröstcancer

Protein kan visa om tamoxifen fungerar på bröstcancer

MikroRNA-analys kan upptäcka bröstcancer tidigare

PIL-föreläsning om bröstcancer – även på webben

Prostatacancer

Samband mellan läskintag och prostatacancer

Ny måltavla för prostatacancer

Prostatacancer: Gen kan motverka cellgifter

Så uppkommer prostatacancer

Tarmcancer

Smart samspel gynnar cancer i tjocktarm

Inflammation kopplad till tjocktarmscancer under lupp

HAMLET spelar en huvudroll på tarmcancerscenen

Hudcancer

Störd cellkommunikation kan ligga bakom hudcancer

Övrig cancer

Självtester visar risk för liv­mo­der­halscan­cer

Arsenik prövas mot lungcancer

Bättre förståelse av äggstockscancer

Patienter behöver stöd efter operation av matstrupscancer

Immunförsvar mot hjärntumörer

Bättre behandling av blåscancer

Antikroppar som möjligt nytt medel mot svår blodcancer

Virusliknande partiklar ger nya rön om hjärntumörer

Foto: Colourbox (ingångs/featurebild)