Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Världens största studie om arvets betydelse för diabetes

2016-11-29

Botnia-projektet är världens största studie där man undersöker arvets betydelse för diabetes. Studien startade 1990 och omfattar i dag 1 400 familjer från Österbotten i Finland. 11 000 personer medverkar och nya familjemedlemmar tillkommer ständigt.

Typ 2-diabetes är en sjukdom som beror på en kollision mellan arv och miljö. Den västerländska livsstilen med för mycket mat och för lite motion är inte den bästa, men arvet är det som avgör vem som verkligen får diabetes.

– Botnia-studien startade som ett projekt för att hitta familjer där diabetes förekom mycket och identifiera de ärftliga faktorer för att på det sättet förstå samverkan mellan arv och miljö. Målsättningen är att använda den här informationen för att förhindra diabetes, säger professor Leif Groop och initiativtagare till projektet. Läs hela artikeln på Diabetesportalen