Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Varför är diabetes vanligare i Malmös största invandrargrupp?

2013-06-24

Louise Bennet, primärvårdsläkare och forskare vid Lunds universitets Diabetescentrum föreläser om  varför diabetes är vanligare i Malmös största invandrargrupp?

Filmen är från Diabeteskvällen den 10 april 2013.