Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Våld mot kvinnor

2017-11-27

I samband med FN:s Internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor passar Vetenskap & hälsa på att tipsa om forskning på Malmö högskola som rör detta ämne. Artiklarna är tidigare publicerade i ett tema på Malmö högskolas hemsida.

Mari Brännvall.

 

Våld i nära relationer. När våldsutsatta kvinnor gör en polisanmälan är det ofta en sista utväg. Forskning visar att mötet med rättssystemet både kan förenkla och försvåra situationen för kvinnorna. Läs intervjun med Mari Bränvall här (länk till Malmö högskolas hemsida).
 

Caroline Mellgren.

 

Dags att nöjesställen gör mer mot sexuella trakasserier. Så många som var fjärde kvinnlig student vis Malmö högskola har varit utsatt för sexuella trakasserier. Det visar en undersökning bland nära 3 000 studenter. Läs intervjun med forskaren bakom studien, Caroline Mellgren (länk till Malmö högskolas hemsida) 

människor på en gata Studenter utsatta för hatbrott. Av 3000 studenter vid Malmö högskola har var femte uppgett att de haft erfarenhet av hatbrott. Läs intervjun med Mika Andersson, forskaren bakom studien (länk till Malmö högskolas hemsida). 
Karin Örmon. Bristande vård för våldsdrabbade kvinnor. Sambandet mellan våld och psykisk ohälsa är välkänt. Trots det upplever många kvinnor som vårdas inom psykiatrin, att deras erfarenhet av våld inte tas på allvar. Läs intervju med forskaren Karin Örmon (länk till Malmö högskolas hemsida här).