Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Två nya böcker: Om organdonation och om att åldras i Sverige

2014-08-27

Forskare vid medicinska fakulteten har kommit ut med två nya böcker.

Ny bok om organdonation

En död människas organ kan rädda livet på åtta personer. Alla levande borde ta ställning, och på så vis underlätta både för de anhöriga och för vårdpersonalen. Det säger forskarna Petra Lilja Andersson och Anna Forsberg, som tillsammans har skrivit boken ”Leva vidare – när organdonation gör det möjligt”

Petra Lilja Andersson, är lärare och forskare vid Institutionen för hälsovetenskaper och ordförande i nämnden för omvårdnadsutbildning.

Anna Forsberg, professorer i vårdvetenskap vid Institutionen för hälsovetenskaper. Läs mer om hennes forskning.

Ny skrift: Ska äldre särbehandlas?

Allt fler får uppleva sin 100-årsdag. I hela Sverige finns det drygt 2 000 personer som är 100 år eller äldre. På fyrtio år har antalet personer över 65 år ökat med 57 %, från 1,17 miljoner 1972 till 1,83 miljoner 2012 – detta samtidigt som den totala folkmängden bara ökat med 17 %. Vad innebär det att åldras i Sverige?

Boken är ett av resultaten av det symposium som i februari 2014 arrangerades av Region Skånes etiska råd och ges ut i samarbete mellan avdelning för Medicinsk etik vid Medicinska fakulteten och Region Skånes etiska råd.

Boken kan laddas ner på hemsidan för avdelningen för Medicinsk etik