Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Titta in i en av norra Europas modernaste operationssalar

2011-11-07

 

Den nya hybridsalen vid Skånes universitetssjukhus i Lund är  en av norra Europas mest moderna, ergonomiska, bakteriefria och mångfacetterade operationssalar. Hybridsalen är en kombination av ett högteknologiskt röntgenlaboratorium och en operationssal anpassad för en rad olika ingrepp.

Här har den tvådimensionella bildtekniken dessutom ersatts av en tredimensionell som ger större vägledning för operatören. Salen lämpar sig lika väl för öppen kirurgi som slutna kirurgiska ingrepp med kateterteknik via blodkärl eller mag-tarmkanalen. Det avanceradhybridsalene ventilationssystemet skapar en i det närmaste partikelfri och undertempererad klimatzon i operationsområdet.

Nyhet från Skånes universitetssjukhus 4 november 2011

Läs mer