Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

TIA tema på strokedagarna i Malmö och Lund

2011-05-04
blodflödet i hjärnan
Bild: Dreamstime

Årets strokedag på Skånes universitetssjukhus arrangeras i Malmö och Lund av Neurologiska klinikerna i Malmö och Lund samt Patientforum.  Huvudtemat är TIA (transitorisk ischemisk attack).

TIA är en tillfällig syrebrist i hjärnan som orsakas av en liten blodpropp. Symptomen går ofta snabbt tillbaka, men forskning visar att personer som fått TIA kan få stroke redan efter några få dagar.

Föreläsare är läkare, forskare, vårdpersonal och företrädare för patientföreningar och patienter. Vid årets strokedag i Malmö medverkar även ambulanspersonal och en ambulans från Sirius Humanum.  

Medarrangörer är patientföreningarna Strokeföreningen i Malmö, Hjärnkraft, Afasiföreningen Malmö-Lund med omnejd och NHR (neurologiskt handikappades riksförbund).  

Länk till program för Malmö och Lund (pdf)  

Program i Malmö måndagen den 9 maj 2011

Tid och plats: Måndagen den 9 maj 2011 kl. 12.00 – 14.00, Jubileumsaulan (Carl-Gustafs väg), Skånes universitetssjukhus Malmö  

Blodtrycksmätning (könummer delas ut). Personal från Neurologiska kliniken och ambulanspersonal från Sirius Humanum tar blodtryck 

Hälsofrämjande livsstil, Hälsoenheten, SUS Malmö. 

Ambulans finns på plats och ambulanspersonal berättar om vad man kan göra redan på vägen till sjukhuset. 

14.15 till 16.30 föreläsningar 

TIA (transitorisk ischemisk attack) Fredrik Buchwald, läkare, neurolog vid Neurologiska kliniken i Malmö.

Förträngning i halspulsådern Katarina Björses, läkare,
kärlkirurg vid Kärlkliniken Malmö-Lund.

Rädda hjärnan! Mats Rosvall, överläkare, neurolog vid Neurologiska
kliniken i Malmö. 

Välkommen. Fri entré, ingen förhandsanmälan, 350 platser i aulan. 

Länk till programmet i Malmö den 9 maj (pdf-fil)  

Program i Lund tisdagen den 10 maj 2011

Blodtrycksmätningar

Kl 15.00-17.30 på Vårdapoteket, Getingevägen 8  

Föreläsningar

Kl 18.00-20.30 i aulan,  Blocket, SUS i Lund  

Inledning Kännetecken och varningssignaler för stroke. Gunnar Andsberg, med dr, överläkare vid Neurologiska kliniken, SUS Lund  

Prevention – livsstil. Arne Lindgren, professor, överläkare vid Neurologiska kliniken, SUS Lund  

Livet efter stroke. Patientorganisationer informerar.  

Paus med frukt och vatten  

Hur skall man leva efter stroke? Bo Norrving, professor, överläkare vid Neurologiska kliniken, SUS Lund  

Stöd i livet efter stroke. Helena Östlund, kurator, Neurologiska kliniken, SUS Lund. Carina Jönsson och Kristina Fält, Anhörigcenter i Lunds kommun.  

Nya forskningsrön – behandling. Tadeusz Wieloch, professor, Wallenberg Neuroscience Center.  

Frågestund och avslutning  

Länk till programmet i Lund 10 maj (pdf-fil)