Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Stamceller gör det möjligt att reparera hjärtan

2009-09-17

 

Idag finns ingen behandling vid en hjärtinfarkt. Man riktar in sig på att begränsa skadan. Med hjälp av stamceller hoppas Stefan Jovinge, överläkare vid Skånes universitetssjukhus Lund, kunna reparera hjärtan.

 

– Embryonala stamceller sprudlar och vill bli alla möjliga typer av celler. Det nya är att vi har utvecklat en teknik att sortera ut celler som kan bli rena hjärtmuskelceller. Efter fyra års arbete har vi fått fram de första mogna hjärtmuskelcellerna som kan dela sig, berättar Stefan Jovinge.

Hjärtkärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i västvärlden idag. Trots det finns ingen behandling av hjärtsjuka, som behöver få ersatt skadad hjärtmuskelvävnad. I Europa har man tidigare försökt att spruta in benmärgsceller i hjärtat, med förhoppningen att de ska utvecklas till hjärtmuskelceller. Men försöken har misslyckats.

Stefan Jovinges forskarlag har utvecklat stamceller ur äggceller som blivit över vid provrörsbefruktningar och nu lyckats få fram hjärtmuskelceller. Försök på möss, då man injicerat hjärtmuskelceller har visat att det går att återskapa hjärtfunktionen. De nya hjärtmuskelcellerna ersätter de skadade delarna och hjärtat kan pumpa bättre.

Inom fem år hoppas Stefan Jovinge kunna göra de första pilotförsöken på människor. De första patienterna blir personer som ändå ska genomgå en hjärtoperation av typen bypasskirurgi:

– I samband med operationen kommer vi att spruta in hjärtmuskelceller och studera om hjärtfunktionen förbättras. Faller det väl ut kommer vi att fortsätta med större studier.

Stefan Jovinges forskning ligger till grund för bildandet av det europeiska forskningsnätverket CardioCell – EUs satsning på cellterapi för hjärtat. Läs mer på www.cardiocell.org.

LISELOTTE FRITZ

Foto: Roger Lundholm

Artikeln har tidigare varit publicerad i Innovation LUND, bilaga i Dagens industri 090903.