Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Solens strålar kan skydda mot diabetes

2010-07-28

 

sol

En stor svensk undersökning visar att kvinnor som solar mycket löper kraftigt minskad risk att insjukna i typ 2 diabetes. Resultatet är ännu ett indicium för sambandet diabetes och vitamin D som kroppen bildar när huden utsätts för solens ultravioletta strålar.

D vitamin dyker titt och tätt upp i diabetessammanhang (se länkar nedan) och iakttagelserna om sambandet låga halter-hög risk för diabetes och höga halter-låg risk är nu så många att allt fler forskare börjar intressera sig för att hitta orsaker till sambandet.

40 000 svenska kvinnor

Forskare vid universitetshusen i Huddinge och Lund har följt 40 000 svenska kvinnor i åldrarna 25 till 64 år under elva år och jämfört risken att insjukna i typ 2 diabetes bland de som solade mycket och de som inte exponerade sig så mycket för solljuset.

Solvanor

solparasollNästan 30 000 besvarade det frågeformulär som skickades ut. Frågorna handlade bland annat i detalj om kvinnornas solvanor. De fick redogöra för hur ofta de solade under sommaren. Om de hade soliga semestrar, i till exempel Alperna, på vintern och i mer sydligt belägna länder på somrarna. Om de solade i solarier. Om de arbetade utomhus på sommaren.
Drygt tio år senare upprepades frågorna, då svarade drygt 24 000 på frågeformuläret. Forskarna frågade då även om vilka som under perioden hade insjuknat i diabetes.

Brist ökar risken

Bakgrunden till studien är det visade sambandet att individer som har högre halter vitamin D i blodet har en lägre risk för diabetes. Brist på vitaminet både försämrar insulincellernas kapacitet att utsöndra insulin och ökar motståndet mot insulinet i kroppsvävnaderna.

Bättre sockerkontroll på sommaren

Det är också visat att blodsockerkontrollen hos såväl diabetiker som icke-diabetiker är bättre under sommarmånaderna och undersökningar har visat att de som äter dubbelt så mycket vitamin D än den rekommenderade dosen har mindre risk att insjukna.
Ytterligare andra fakta pekar på ett samband. Mörkhyade människor, som syntetiserar mindre mängd vitamin från solstrålarna har sämre sockerkontroll och högre risk för diabetes. Så till exempel afro-amerikaner med mycket mörk hud mer än 90 procent reducerad förmåga att syntetisera vitamin D från solens ultravioletta strålar.

Sömnhormonets roll

Forskarna nämner också sömnhormonet melatonin roll. Under dagen, när det är ljust ute, utsöndras liten mängd melatonin. På natten ökar utsöndringen och enligt en undersökning utförd av på Lunds Universitets Diabetescenter orsakar en genvariant i melatoninreceptorn en försämrad insulinkapacitet (se länk nedan). Fyndet talar alltså för ett samband mellan antalet ljusa timmar på dygnet och diabetes.

Färre soltimmar leder till lägre halter av vitamin D.

Solen huvudsakliga källan

Eftersom solens ultravioletta strålar är den huvudsakliga källan till vitamin D hos människor ville forskargruppen undersöka om det var solvanor som låg bakom sambandet med diabetes. Det är första gången en sådan här undersökning genomförts i stor skala.

30 procents lägre risk

Trots att forskarna tog hänsyn till andra faktorer som ökar risken för diabetes, till exempel ålder, kroppsvikt och behandling med hormonersättningar, fann de ett klart samband.
De kvinnor som regelbundet solbadade hade 30 procents lägre risk att insjukna i diabetes.

Säsongbundna sjukdomar

Solbadande kan hänga ihop med andra faktorer. Det kan vara så att de som vistas mycket ute i solen har ett allmänt mer hälsosam livsstil. Undersökningar har visat att människor som har bra kondition har högre halter vitamin D än otränade.
”Vi tror att våra resultat även kan ha betydelse för studiet av andra sjukdomar som har koppling till årstider och antalet soltimmar, till exempel MS och reumatid artrit.” skriver forskarna.

Text: TORD AJANKI

Foto: Nina Hult och Dreamstime

Artikeln är tidigare publicerad på diabetesportalen