Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Skåneveckan för psykisk hälsa 7 – 13 oktober 2013

2013-10-03
hoppfull
Foto: Colourbox

Skåneveckan för psykisk hälsa är en vecka för ökad, kunskap, hopp och samtal kring psykisk ohälsa.

I hela Skåne arrangeras seminarier, kulturarrangemang och mötesplatser.

Kom du med & visa att du vill göra skillnad. Psykisk hälsa handlar om oss.

Varmt välkommen!

Alla arrangemang är gratis men vissa kräver anmälan. För mer information: www.skane.se/skaneveckan

Under Skåneveckan för psykisk hälsa medverkar attitydambassadörer och andra personer med egna erfarenheter av psykisk ohälsa. Läs mer på: www.skane.se/attityder och www.hjarnkoll.se

Och på vetenskaphalsa.se kommer under veckan också flera artiklar som rör forskning kring psykisk hälsa.