Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Se föreläsningar om aktuell diabetesforskning

2014-11-14

Föreläsningarna gavs i samband med diabeteskvällen i Lund den 13 oktober 2014, och arrangerades av Lunds universitets Diabetescentrum, Sjukhusbiblioteken med Patientforum och Endokrinologiska kliniken Skånes universitetssjukhus samt Sydvästra Skånes Diabetesförening:

 • Fetmakirurgins märkligt goda effekter vid typ 2-diabetes.
  Nils Wierup, forskare, Lunds universitets Diabetescentrum.
 • En helt ny princip för att behandla typ 2-diabetes.
  Anders Rosengren, läkare och forskare Lunds universitets Diabetescentrum.
 • Varför vitamin D är intressant i diabetessammanhang.
  Cecilia Holm, professor Lunds universitets Diabetescentrum.
 • Fortsatta försök att hejda typ 1-diabetes hos barn.
  Helena Larsson, läkare och forskare Lunds universitets Diabetescentrum.

Program till föreläsningen i pdf-format

Länk till föreläsningen på SUS hemsida