Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Se föreläsning om folksjukdomen KOL på webben

2011-12-15

Varför får man KOL och vilka behandlingsmöjligheter finns nu och i framtiden?

Dessa frågor behandlades när PIL (Patientforum Information och Lärande) och Hjärt-lungföreningen i Lundabygden arrangerade en föreläsningskväll om folksjukdomen KOL.

Föreläsningen filmades och kan ses i efterhand på Eftersändning av PIL-föredrag om sjukdomen KOL.
Från den 8 december 2011 18.30-20.00