Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Sambandet mellan utbildning, inkomst och dålig blodsockerkontroll

2018-09-05

Att blodsockervärdet är alldeles för högt när diagnosen typ 2 diabetes ställs är vanligare bland de som har kort utbildning, låg inkomst eller har immigrerat till Sverige.
Uppsala- och Lundaforskarna som har kartlagt sambandet med hjälp av data från de båda undersökningarna ANDIS och ANDIU tolkar resultatet som att vården allt för sent kommer in i bilden.

Läs hela artikeln på Diabetesportalen

Läs fler artiklar om blodsocker och diabetes typ 2