Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Risken för typ 2 diabetes påverkas i fosterlivet

2014-12-05

embryo

Redan i livmodern utsätts fostret för omständigheter som kan påverka risken för sjukdomar som fetma, typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom senare i livet. För att minska riskerna och förhindra sjukdomsutveckling bör man enligt forskare vid Lunds universitet därför även inkludera tiden under graviditeten i riktlinjerna för hur vi förebygger typ 2-diabetes.

Läs hela artikeln och se film på Diabetesportalen

Foto: Colourbox