Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Rätt ventilation minskar smittspridning under operationer

2017-12-18
Foto: Roger Lundholm

Operationssalar kräver mycket ren luft för att undvika bakteriell smittspridning under operationer. Bra ventilation blir dessutom ett allt viktigare ”vapen” när bakterieresistensen ökar. Därför har forskare i aerosolteknologi utvärderat olika ventilationssystem i operationsmiljöer för att ge råd om vilken metod som bäst motverkar att luftburna bakterier sprids. Resultaten visar att en ny typ av så kallad temperaturkontrollerad ventilation fungerar mest effektivt. Dessutom bidrar den till en mer behaglig arbetsmiljö för personalen. Läs hela artikeln.