Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

PIL-föreläsningar om ljud och hörsel – även på webben

2013-10-15

hörapparat

Hörseltest, föreläsningar och utställning i samband med Hörselveckan 2013.

Föreläsningen från Lund den 16 oktober kommer att webbsändas och kunna ses både direkt och i efterhand här på Aktuellt om vetenskap och hälsa.

Länk till sändningen

Föreläsningarna är ett arrangemang i samarbete mellan Patientforum vid Skånes universitetssjukhus, Öron-, Näs- och Halskliniken vid Skånes universitetsjukhus och HRF (Hörselskadades Riksförbund) i Malmö och Lund.

Malmö 15 oktober

17.00–18.00 Utställning av Hörseltjänst och Bloom i CRCs foajé vid aulan.

Föreläsning i aulan på CRC, SUS Malmö, kl 18.00 till ca 20.45
18.00–18.15 Inledning av Patientforum och HRF Malmö
18.15–19.00 Hur fungerar vår hörsel?  Britt Ericsson, audiolog, läkare, SUS och Ingegerd Vennerström, audionom, SUS.
19.00–19.30 Hörsel, ljudmiljö och folkhälsa. Anders Jönsson, teknisk audiolog. Lunds universitet.
19.30–19.45 Paus med frukt och vatten.
19.45–20.45 Hörsel, ljudmiljö och folkhälsa (fortsättning) Samt tid för frågor.

Tisdagen den 15 oktober 2013, Aulan CRC, Jan Waldenströms gata 35, Skånes universitetssjukhus Malmö (begränsat antal platser 140).

Lund 16 oktober

15.00–18.00 Gratis hörseltest på Sjukhusbiblioteket för dig som inte tidigare har hörapparat. Möjlighet att få en snabb hörselbedömning av legitimerade audionomer från Audionommottagningen i Lund och Hörseltjänst AB.

Föreläsning i aulan, Blocket, SUS Lund, kl 18.00 till ca 20.30

18.00 Inledning av PIL och HRF i Lund.
18.15 Hur påverkas vår hälsa av ljud och oljud? Frans Mossberg, Ljudmiljöcentrum, Lunds universitet
18.45 Paus med frukt
19.00 Hur fungerar vår hörsel? Jan Grenner, överläkare och audiolog, Öron-, näs- och halskliniken Lund
19.15 Att återskapa hörseln med cochleaimplantat, CI Jan Grenner, överläkare och audiolog, Öron-, näs- och halskliniken Lund
19.45 Att leva med CI – egna erfarenheter Kristina Olsson och Yvonne Mattsson, HRF

Onsdagen den 16 oktober 2013, Skånes universitetssjukhus Lund, Aulan, blocket plan 1.