Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

PIL-föreläsning om depression – sänds också på webben

2012-12-10

Välkommen till Skånes universitetssjukhus i Lund och en föreläsningskväll för allmänheten om depression och olika behandlingsformer. Det blir föreläsningar om vad depression är och om olika behandlingsmetoder. 

Arrangör: Sjukhusbiblioteket med Patientforum, St Lars bibliotek och LIBRA i Skåne.
Alla intresserade hälsas välkomna till Skånes universitetssjukhus, Lund, Getingevägen 4, Aulan, Blocket plan 1. Ingen föranmälan. Ingen entréavgift.

Föreläsningen kan ses i efterhand på webben – länk till sändningen

PROGRAM

Tisdagen den 11 december 2012 kl 18.00 – ca 20.30

18.00 Inledning av Patientforum och LIBRA

18.10 Depression, vad är det? Mats Lindström, psykiater och leg läkare, VO Psykiatri Malmö och Lunds universitet

18.35 Samtal och kognitiv beteendeterapi, KBT. Charlotte Arndt, socionom och leg psykoterapeut, Psykiatrisk öppenvårdsmottagning Eslöv

19.00 Paus med frukt, bokbord och öppet hus på Sjukhusbiblioteket

19.15 Basal kroppskännedom, BK. Kristin Child, leg sjukgymnast, Psykiatrisk öppenvårdsmottagning Landskrona

19.40 Elektrokonvulsiv terapi, ECT. Pouya Movahed Rad, psykiater och leg läkare, VO Psykiatri Malmö och Lunds universitet

20.05 Frågestund

Välkomna!

Sjukhusbiblioteket 046 – 17 17 25
sjukhusbiblioteket.lund@skane.se