Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

PIL-föreläsning om ärftliga ataxier den 14 november

2012-11-13

Ataxier – sjukdomar i nervsystemet som leder till svårigheter att samordna rörelser

Ataxier är sjukdomar i nervsystemet som kännetecknas av tilltagande svårigheter att samordna rörelser. De beror på en skada i lillhjärnan eller intilliggande områden.

Alla intresserade hälsas välkomna till en kväll med föreläsningar på detta tema vid Skånes universitetssjukhus, Lund, Getingevägen 4, Aulan, blocket plan 1. Ingen föranmälan. Ingen entréavgift.

Arrangörer: Sjukhusbiblioteket/Patientforum och Neurologiskt Handikappades Riksförbund-Lundabygden.

Föreläsningen kan också ses på webben – direkt eller i efterhand: Länk till webbsändningen

Onsdagen den 14 november 2012

18.00  Inledning av Patientforum och NHR Lundabygden

18.10  Mest om ärftliga ataxier och något om förvärvade: symtom, diagnos,
behandling, aktuell forskning
Andreas Puschmann, läkare, Neurologiska kliniken SUS

19.00  Paus med frukt, bokbord och öppet hus på sjukhusbiblioteket

19.15  Genetisk vägledning
Maria Soller, läkare, verksamhetschef och Ingela Landberg, genetisk vägledare
Genetiska kliniken Labmedicin Skåne

19.45  Frågestund

Välkommen!

Frågor?  Ring Sjukhusbiblioteket tel 046 – 17 17 25
sjukhusbiblioteket.lund@skane.se