Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

PIL-föreläsning: njursjukdom och njurtransplantation hos barn och vuxna

2016-03-09

njurarCOLOURBOX4001420

På torsdag den 10 mars är det Världsnjurdagen. Med anledning av detta anordnas en PIL-föreläsning på SUS i Malmö om njursjukdom och njurtransplantation hos barn och vuxna. 

PROGRAM

 • Inledning (17.30)
  Njurmedicin, Patientforum och Njurförbundet.
  .
 • Den friska och den sjuka njuren (17.45)
  Ann-Cathrine Johansson, överläkare, Njurmedicin, Skånes universitetssjukhus.
  .
 • Kronisk njursjukdom hos barn – ur ett barn- och familjeperspektiv (18.30)
  Lisa Sartz, överläkare, Barn och ungdomssjukhuset, Skånes universitetssjukhus.
  .
 • Paus med frukt och vatten (19.15)
  .
 • Källkritik – hitta och värdera information om sjukdom och hälsa (19.35)
  Malin Prymne, bibliotekarie, Sjukhusbiblioteken med Patientforum, SUS.
  .
 • Vem kan få en ny njure – om njurtransplantation (19.35) Ann-Cathrine Johansson, överläkare, Njurmedicin, Skånes universitetssjukhus.
  .
 • Avslutning. (20.25–20.30)

Tid till frågor finns i anslutning till varje föreläsning.

Program till föreläsningen som pdf.

Välkommen!
Fritt inträde – Alla är välkomna (300 platser)

Föreläsningen arrangeras av Sektion Njurmedicin och Sjukhusbiblioteket med Patientforum vid Skånes universitetssjukhus (SUS) samt Njurförbundet i Sydsverige.