Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

PIL-föreläsning: Att bli äldre …

2014-11-11
Omsorg om äldre i fokus för Jimmie Kristenssons forskning
Foto: Dreamstime

Nästa vecka kommer vi att fortsätta vår temavecka från i oktober om äldres hälsa.

Missa  inte den spännande föreläsningen i Malmö ”Att bli äldre” under vår temavecka den 18 november!

Föreläsningen inleds av Bodil Jönsson på temat ”Ingen blir gammal i ett vakuum” och fortsätter sedan med allt från GÅS till läkemedel.

I nästa vecka kommer du också att kunna läsa några nya artiklar om forskning kring äldres hälsa, bland annat med fokus på äldres  läkemedel – till nytta eller skada? Och om vård i livets slutskede.

Programmet för PIL-föreläsningen den 18/11 2014:

Föreläsning om att bli äldre i dagens samhälle, äldreforskning, äldre och läkemedel, fall, balans, yrsel och mycket annat.

Program till föreläsningen – som pdf

Ingen blir gammal i ett vakuum
(13.00–14.00)
Bodil Jönsson, professor emerita, Lunds universitet.

Gott åldrande i Skåne – GÅS projektet (14.00–14.40)
Sölve Elmståhl, professor i geriatrik, Lunds universitet.

Paus med frukt och vatten (14.40–15.00)

Läkemedel och äldre (15.00–15.40)
Cecilia Lenander, leg apotekare, Enheten för läkemedelsstyrning, Region Skåne.

Att falla eller inte falla? (15.40–16.20)
Eva Ekvall Hansson, docent i sjukgymnastik, Lunds universitet.

Synen på äldre förr och nu (16.20–17.00)
Finnur Magnusson, docent i socialt arbete, Malmö högskola.

Tid till frågor finns i anslutning till varje föreläsning.

Tid och plats
Tisdagen den 18 november, kl 13.00–17.00,
Skånes universitetssjukhus Malmö, Jubileumsaulan,
Jan Waldenströms gata 5, SUS Malmö.

Vålkommen!
Fritt inträde – Alla är välkomna (300 platser)