Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Östrogen skyddar insulinceller

2010-08-13

Vinnande bidrag, i konkurrens med fler än tusen inskickade, på Endocrine Society kongressen 2010 i San Diego, USA, blev Rajesh Kumars, forskare på Lunds Universitets Diabetescenter. Arbetet som lönades handlar om östrogenhormonets goda effekter på insulincellernas överlevnad.

Hans sammanfattning av det pågående forskningsprojektet var enligt de sju jurymedlemmarna i tävlingen ”Presidential Poster Competition” bäst.

Albert Salehi och Rajesh Kumar
Albert Salehi och Rajesh Kumar. Foto: Tord Ajanki

– Vi pekar på ett helt nytt sätt att behandla typ 2 diabetes med det kvinnliga hormonet östrogen, säger Rajesh Kumar och tillägger.

– Våra resultat väckte uppmärksamhet och många hörde av sig där på kongressen eller nu i efterhand och vill börja samarbeta med oss.

Insulincellernas fysiologi

Rajesh Kumars arbetar i en forskargrupp som fokuserar på de insulinbildade cellernas fysiologi. Tidigare i år publicerade gruppen en vetenskaplig artikel som beskrev en tidigare okänd, receptor för östrogen i de insulinproducerade cellerna.

De visade också i djurförsök att en substans som stimulerar receptorn har två gynnsamma effekter, insulinfrisättningen stimuleras när blodsockret stiger och det blodsockerhöjandet hormonet glukagon hämmas.

– Eftersom kardinalsymtomet vid typ 2 diabetes är brist på insulin är båda effekterna betydelsefulla, säger forskargruppchefen Albert Salehi.

Stärker transplantatet

Nu har gruppen gått vidare och i laboratoriet utfört försök på mänskliga insulinproducerande celler och funnit att de reagerar på samma fördelaktiga sätt som försöksdjurens.

Dessutom, fann de, att östrogen dramatiskt förbättrar överlevnaden av insulincellerna. Detta kan bli mycket betydelsefullt när insulinceller eller andra organ ska transplanteras.

– Vanligen dör en stor del av insulincellerna vid isoleringen och under själva transplantationen men när östrogen tillsätts ökar överlevnaden med flera hundra procent, säger Albert Salehi.

Stort intresse

Under kongressen fick Rajesh Kumar presentera de vetenskapliga fynden sju gånger.

– Det var bara roligt att så många framstående forskare tyckte det var intressant, säger han.

Nu återstår att skriva och publicera en artikel i en vetenskaplig tidskrift om östrogenets skyddande effekt på transplantat.

Albert Salehi har arbetat med östrogen och diabetes i mer än tio år. Rajesh Kumar, vars doktorshandling fokuserar på östrogen har hållit på i tre år.

Text: TORD AJANKI

Nyhet från Diabetesportalen, Lunds universitet 11 augusti 2010.