Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Oralt insulin senarelägger diagnos hos en del

2017-09-01

Går det att motverka processen mot ett insjuknande i typ 1 diabetes genom att äta insulin? Svaret, enligt en ny studie är – kanske, men bara för en del.

Tanken är att en kapsel insulinkristaller om dagen ska vänja kroppens immunförsvar med insulin. Då ska de insulinproducerande betacellerna går fria från det angrepp som leder till autoimmun diabetes. Tankegången är densamma som vid desensibilisering vid allergi, ett långsamt upptrappande av det ämne som utlöser allergin.
Det handlar följaktligen inte om insulinets blodsockersänkande effekt, vilket insulin via munnen helt saknar. Det är därför diabetespatienter måste injicera insulin. Läs hela artikeln på Diabetesportalen