Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Om bakterier, fetma och diabetes – även på webben

2013-11-22

Ligger bakterier bakom fetma och diabetes?

Förr var det infektionssjukdomar som främst hotade vår hälsa. I dag är det sjukdomar med koppling till inflammation som MS, diabetes, rematoid artrit, högt blodtryck och hjärt- kärlsjukdomar. Forskarna anar ett orsakssamband mellan inflammation och ohälsa, och det sambandet kan påverkas av våra egna tarmbakterier.

Lyssna på förelsäningen onsdagen den 20 november 2013 i aulan på Skånes universitetssjukhus i Lund eller på webben i efterhand

 PROGRAM

18.00–18.10  Inledning av PIL och Sydvästra Skånes Diabetesförening. Moderator: Hindrik Mulder, professor, Lunds universitets Diabetescentrum

18.10–18.40  Goda tarmbakterier är som ett ekosystem i balans. Bengt Jeppsson, professor, Lunds universitet

18.40–19.10  Hur identifierar man bra och dåliga tarmbakterier? Peter Nilsson, professor, Lunds universitet

19.10–19.30  Paus med frukt

19.30–20.00  Orsakar bakterier typ1 diabetes? Olle Korsgren, professor, Uppsala universitet

20.00–20.30  Är det mina tarmbakteriers fel att jag är tjock? Frida Fåk, fil dr, Lunds universitet