Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Ny möjlig princip för behandling av diabetes upptäckt

2016-01-22

Läkemedel mot depression och flera andra psykiska sjukdomar verkar genom att de ökar halten av den kroppsegna signalsubstansen serotonin i hjärnan. En känd bieffekt av läkemedlen är att de ökar risken för typ 2 diabetes men varför det är så är inte klarlagt.
– Också de insulinproducerande betacellerna i bukspottkörteln har receptorer (mottagare) för serotonin. Vi har undersökt vad de har för funktion och om de påverkar betacellernas förmåga att utsöndra insulin, förklarar Malin Fex, forskare på Lunds universitets Diabetescenter.

Läs hela artikeln på Diabetesportalen