Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Nu vill vi ha era frågor om lungans sjukdomar

2013-05-10

I vår har vi påbörjat en helt ny intervjuserie på vår hemsida.  Bruno Clevström som är patientinformatör på Patientforum vid SUS Malmö samtalar med läkare inom olika områden för att få veta mer om både sjukdomar och aktuell medicinsk forskning.

I det första avsnittet handlade det om hjärtats sjukdomar. Hjärtläkaren Isabel Goncalves svarade på frågor om förträngningar i blodkärl, blodtryck, oregelbunden hjärtrytm, riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdomar – och mycket annat. Titta på första avsnittet av Doktorn svarar

Andningsvägarnas sjukdomar

Snart är det dags att spela in nästa avsnitt och då blir det fokus på andningsvägarnas sjukdomar.

Lennart Hansson
Lennart Hansson

I mitten av maj träffar vi överläkare Lennart Hansson som är specialist på lungans sjukdomar.

Han arbetar just nu mest med lungtransplantationer och cystisk fibros, men har tidigare också arbetat mycket med bland annat astma och KOL.

.

.

Hör av dig med frågor!

Vi vill gärna att du hör av dig till oss på redaktionen med dina frågor: info@vetenskaphalsa.se

Du kan också mejla, ringa eller besöka Patientforum på Skånes universitetssjukhus i Malmö och prata med personalen där: 

patientforum.sus@skane.se Mer information om du hittar till Patientforum i Malmö, telefonnummer, öppettider m.m.

Tänk på att frågorna inte bör vara för personliga om de ska gå att besvara på detta sätt.

Framåt sommaren när filmen är redigerad och klar lägger vi ut den på vår hemsida.