Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Se Nobelföreläsning i efterhand på webben

2011-12-14

Bruce Beutler, en av årets nobelpristagare i medicin, föreläste den 14 december i Lund.  Se hans föreläsning i efterhand på webben.

“How Mammals Sense Infection: From Endotoxin to the Toll-like Receptors” (föreläsningen är på engelska)

Länk till sändningen

Årets Nobelpris belönar tre forskare som har upptäckt grundläggande principer för hur vårt immunsystem aktiveras. Detta har revolutionerat immunologin.

Bruce Beutler och Jules Hoffmann upptäckte receptorer, mottagare på kroppens celler, som kan reagera på sådana mikroorganismer och aktivera det medfödda immunsvar som är den första försvarslinjen i immunsystemet. Ralph Steinman upptäckte immunsystemets dendritceller och deras unika förmåga att både aktivera och reglera de förvärvade immunsvar som utgör en andra försvarslinje och kan eliminera mikroorganismerna från kroppen.

De tre pristagarnas upptäckter har klargjort hur immunsystemets två försvarslinjer – medfödd och förvärvad immunitet – aktiveras. Därigenom har vi fått nya kunskaper om sjukdomars uppkomst, och nya möjligheter att utveckla metoder för att förebygga och behandla infektioner, cancer och inflammationssjukdomar.

Texten ovan är ett sammandrag av Nobelförsamlingens pressmeddelande och kan läsas i sin helhet på: 

”Pressmeddelande: Nobelpriset i Fysiologi eller Medicin år 2011”. Nobelprize.org. 14 Dec 2011