Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Näskylning skyddar vid stroke

2009-09-10
Illustration: Quickcool

Sverige är ledande inom terapeutisk hypotermi, det vill säga nedkylning av patienter till 33-34 grader – en effektiv hjärnskyddande behandling för patienter som drabbats av hjärtstopp.

I dag används kyldräkter på sjukhusens intensivvårdsavdelningar. Tadeusz Wieloch, professor i neurovetenskap vid Laboratoriet för Experimentell hjärnforskning vid Lunds universitet, har tillsammans med fyra kollegor utvecklat en metod för att kyla hjärnan snabbare. Quickcool heter företaget bakom den nya portabla apparaten, som är kopplad till en kylballong. Ballongen placeras i näshålan. Det kalla vattnet som cirkulerar i ballongen kyler kroppen och hjärnan.

Tadeusz Wieloch har tillsammans med Carin Sjölund, laboratorieingenjör, och Lund University BioScience AB, även utvecklat ett nytt preparat. Preparatet kan komma att användas för att inducera hypotermi, hos patienter som drabbas av stroke och ischemi. Båda behandlingarna är tänkta att snabbt och enkelt kunna påbörjas redan under ambulanstransporten.

– Vid en stroke är kyldräkten en besvärlig och för långsam kylningsmetod. I våra tester på försöksdjur har vi sett att skadorna på hjärnan minskar vid användning av näskylning eller behandling med vårt preparat, berättar Tadeusz Wieloch.

Några prototyper eller substanser har ännu inte testats på patienter. Läs mer på www.quickcool.se, www.lubio.se, www.labexpbr.se.

LISELOTTE FRITZ

Artikeln har tidigare publicerats i LUND Innovation, bilaga till Dagens industri september 2009.