Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Moderna tiders solbrist bakom diabetes

2012-02-07

savann med giraffer under ett traed

Foto: Colourbox.

Massaj- och Hadzabe-folken i Tanzania lever nära ekvatorn och på det sätt vi alla gjorde innan människan lämnade Afrika. Jämfört med dagens moderna människor i solfattiga länder och miljöer är deras halt av solhormonet D-vitamin betydligt högre. Frågan är om vår onaturliga solbrist bidrar till flera allvarliga sjukdomar, inklusive typ 1 och typ 2 diabetes.

Svenska undersökningar har visat att brist på vitamin D är mycket vanligt i alla åldersgrupper, åtminstone under det mörka vinterhalvåret. Orsaken är att vår huvudsakliga källa till vitamin D är solens ultravioletta strålar som när de träffar huden gör att vitaminet bildas. Vi får också i oss en liten andel D-vitamin via maten, exempelvis med fet fisk.

Allt större intresse

Forskarnas intresse för vitamin D har de senaste åren blivit allt större och allt fler sjukdomar kopplas till brist på vitaminet. Bland dem som brukar nämnas, förutom benskörhet, är högt blodtryck, cancer i tjocktarmen och i bröst och prostata, allvarliga infektionssjukdomar och autoimmuna sjukdomar som MS, reumatoid artrit och diabetes.

När det gäller diabetes har bristen satts i samband med såväl typ 1 som typ 2, i alla åldersgrupper. Nyligen publicerade norska forskare en studie (se högerspalten) som visade att också barn till kvinnor som under sen graviditet hade låga halter löpte större risk att insjukna i typ 1 diabetes innan de fyllde 15 år.

Ser över rekommendationerna

Frågan om vilken nivå av vitamin D som är bäst besvaras olika av olika forskare. I Sverige rekommenderar Livsmedlet ett dagligt intag på 300 till 400 IE men många anser att det är för litet. Att siffran borde tredubblas till ungefär 1 000 IE per dag.

En av dem är Johan Malm, docent i klinisk kemi vid Lunds universitet och läkare vid Labmedicin Skåne i Malmö.

– Livsmedelsverket håller på att se över sina rekommendationer och jag tror att de kommer att höja det rekommenderade dagliga intaget, säger han.

Lämnade Afrika

Från det att de första människorna lämnade Afrika och efterföljande utvandringar har den ursprungliga mörka hudfärgen blivit allt ljusare som en anpassning till solfattigare klimat. Ljus hud underlättar upptaget av vitamin D. Det är också känt att mörkhyade människor som bor långt från ekvatorn oftare har brist på vitaminet.

Lever som vi gjorde förr

Massajerna och Hadzabe-folket i Tanzania lever på ett sätt som är så nära det går att komma idag med hur vi alla levde innan vi lämnade Afrika. Det vill säga på det sätt människan har levt under merparten av sin tid som art.

Massajerna är delvis nomadiserande boskapsskötare, Hadzabe är ett jägar och samlarfolk. De vistas i ett klimat med mycket sol, de är mycket utomhus och de bär inte heltäckande kläder.

Genomsnittligt höga värden

En grupp holländska forskare som har mätt halten av D-vitamin fann att den är betydligt högre än vad som är normalt i till exempel vår del av världen. I undersökningen deltog 60 personer.

I genomsnitt var deras halt D-vitamin i genomsnitt 115 nmol/liter. Lägsta värde var 58 och högsta 171 nmol/liter blod. I Sverige brukar 75 nmol/liter anges som en önskvärd halt värde men det råder olika åsikter om det optimala värdet. Undersökningar har dock visat att majoriteten av befolkningen inte kommer upp till 75, framför allt inte under den mörka solfattiga årstiden.

Förhistorisk tid

De holländska forskarna hänvisar även till en amerikansk studie för ett par år sedan där badvakter som arbetade vid en utomhusbassäng och vistades utomhus flera timmar dagligen undersöktes. Också där låg den genomsnittliga halten D-vitamin över 100 nmol/liter. ”Vilket sannolikt alla människor i Afrika i förhistorisk tid också gjorde.” konstaterade de amerikanska forskarna.

Text: TORD AJANKI

Artikeln är tidigare publicerad på Diabetesportalen, 6 februari 2012