Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Mättat fett i maten skadar tarmens nervsystem

2014-01-08

Överviktiga och personer med typ 2-diabetes (som också ofta är överviktiga) har mer mag-tarmproblem än genomsnittsbefolkningen. Förändringar i det enteriska nervsystemet, – de 500 miljoner nervceller som styr tamens verksamhet, – kan ligga bakom många av dessa problem. Mättat fett kan vara en av orsakerna.

Området har studerats av Ulrikke Voss från Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap i Lund. Ulrikke Voss har bl.a. gett möss ett foder med högt innehåll av mättat fett. Efter sex månader såg man att denna diet gett en tydlig förlust av enteriska nerver. De vidare studierna visade att nervcellerna troligen går under genom de samlade negativa effekterna av inflammation, en ökad mängd fett och en minskad nivå av tarmhormonerna GLP 1 och 2. Dessa hormoner skyddar normalt nerverna i det enteriska nervsystemet, men finns i lägre koncentrationer hos överviktiga personer.

Läs mer. Här skriver Ulrikke Voss själv om sin forskning som visar att mättat fett skadar nervcellerna.

Text: INGELA BJÖRCK

Foto (fötter på våg): Dreamstime