Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Lundaforskare provar metod mot organavstötning

2019-09-24

800 personer i Sverige står idag på väntelistan för att få organ donerade. Men antalet organ är för få och nästan en person i veckan från väntelistan dör. Hur ska man lösa bristen på organ i Sverige?

Ett stort problem är avstötning och det utgör den allra största risken vid en lungtransplantation. Efter fem år har närmare hälften av alla transplanterade lungor stötts bort hos mottagaren.

Darcy Wagner och Sandra Lindstedt Ingemansson, forskare vid Wallenberg centrum för molekylär medicin, Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus. Foto: Agata Garpenlind.

Forskarna Darcy Wagner och Sandra Lindstedt Ingemansson samarbetar kring att utveckla en ny metod som går ut på att individanpassa donerade organ med hjälp av mottagarens egna celler.

Hela artikeln, som är publicerad av Lunds universitet, kan läsas på följande länk: Lundaforskare provar metod mot organavstötning

Måndag den 23 september 2019 visas en dokumentär om forskning kring lung- och hjärttransplantationer i Vetenskapens värld på SVT. Se dokumentären på Vetenskapens värld och SVT Play