Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Lev livet friskare!

2010-02-12

 

I tidskriften Aktuellt om vetenskap & hälsa från november 2009 berättar forskare från Lund och Malmö om den senaste forskningen kring hur vi kan förebygga sjukdom.

God hälsa är ett samspel mellan många faktorer – exempelvis kost, motion, social gemenskap, arbete och miljön runt omkring oss.

– Forskningen ska göra alternativen tydliga och sjukvården måste satsa mer på det förebyggande arbetet, säger Sven-Olof Isacsson och Maria Albin vid Skånes Universitetssjukhus och Lunds universitet.

Lev livet friskare var också temat för Forskningens dag 2009: Förebygg sjukdom – framtidens möjlighet!

bildspel med citat fraan deltagande forskare

Läs artiklarna i Aktuellt om vetenskap & hälsa, november 2009: