IBS – en eller flera olika sjukdomar?

Många är drabbade av IBS – orolig tarm. Så många att man skulle kunna kalla det för en folksjukdom. Ändå är orsakerna fortfarande till stora delar outredda, något som riskerar att sjukdomen – eller sjukdomarna – inte tas på allvar inom vården. – IBS borde delas upp i flera olika diagnoser. Vi ser att det … Fortsätt läsa IBS – en eller flera olika sjukdomar?