Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Humlab lär oss om människans beteende

2009-09-10

 

Hur läser folk i en handdator? Kan man simulera stressfyllda situationer i virtuell miljö? I Humanistlabbet träffas unga forskare i nya konstellationer och formulerar morgondagens forskningsfrågor.

Humlab – ett av två i sitt slag i Sverige – ligger i Språk- och litteraturcentrums lokaler på Lunds universitet.

Hit kommer forskare inom flera olika discipliner för att utnyttja laboratoriets utrustning.

Eye-tracking-systemet består av två kameror fastsatta på en hjälm. Den ena kameran registrerar vad försökspersonen ser, den andra filmar pupillen.

– Hur uppfattar vi världen med våra ögon? Eye-trackning är lika intressant för litteraturforskare och landskapsarkitekter som för folk som sysslar med mode, berättar Stefan Lindgren, forskningsingenjör på Humlab.

I ett av experimentrummen kan man spela in kroppsrörelser i 3D och studera gester och kroppsspråk.

Stressforskningen har använt sig av inspelade kroppsrörelser och ansiktsmodellering för att simulera en anställningsintervju.

Det visade sig att försökspersonerna reagerade på liknande sätt mot virtuella personer som mänskliga.

I Humlabbet finns också ett ekofritt rum, där man kan spela in ”rena” ljud, en artikulograf, en 3D-scanner samt utrustning för att studera hjärnans aktivitet.

LISELOTTE FRITZ

Foto: Mikael Risedal

Artikeln har tidigare varit publicerad i Innovation LUND, bilaga i Dagens industri 090903.