Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Hållbar sjukvård – inspirationsdag på Skånes universitetssjukhus

2013-12-23
jorden
Bild: Colourbox

Inspirationsdagen Hållbar sjukvård den 4 och den 11 oktober 2013 på Skånes universitetssjukhus fick strålande recensioner från publiken. Nu kan alla som missade tillfället ta del av seminarierna. Låt dig inspireras du med!

Forskningen ger klara besked

Inspirationsdagen Hållbar sjukvård 2013 satte klimatförändringar i fokus. Inte minst har FNs klimatpanel IPCC i september gett klara besked. Klimatet blir varmare och det är människan som är orsak till klimatförändringarna. Fortfarande finns möjligheter att agera för att minska påverkan.

Se föreläsningen med Markku Rummukainen om klimatförändringarna

Projekt inom vården för att minska klimatpåverkan

Vad kan man göra inom sjukvården för att minska klimatpåverkan? Anna Palminger presenterade projektet Clire där frågan undersöks från flera håll. Sjuksköterskan Jenny Wanegård, Urologiska kliniken, berättar om erfarenheter, framgångar, och svårigheter.

Se föreläsningen med Anna Palminger och Jenny Wanegård om den klimatsmarta kliniken

Engagemang i en stadsdel inspirerar

Kan det kännas lätt och roligt att arbeta med klimatförändringar och miljöfrågor? Hur ska man göra för att få fler att delta? Johanna Ekne berättar om stadsdelen Augustenborg i Malmö där de boende är engagerade och verkar ha väldigt roligt tillsammans.

Se Johanna Eknes föreläsning om lust till miljöarbete

Hur du undviker att bli ett ”vackert lik”

Docent Klas Sjöberg från ”Gastronomiska kliniken”, knyter humoristiskt och intelligent ihop ätandet, hälsan och miljöpåverkan.

Se Klas Sjöbergs föreläsning om hållbart ätande

Text: JENNY WIDOV

Artikeln är tidigare publicerad på Skånes universitets sjukhus hemsida.