Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Forskningens dag 2015

Vikten av vikten – fetma som hälsofara

Fetma är ett växande folkhälsoproblem som orsakar sjukdomar och lidande för den enskilde och stora kostnader för samhället. Varför blir man egentligen sjuk av fetma? Och varför blir bara vissa sjuka av fetma? Vilka är de avgörande orsakerna? Och hur kan man råda bot på detta? Detta var några av frågorna som besvarades under årets arrangemang då forskare vid Lunds universitet och Region Skåne presenterade aktuell forskning och behandling med föreläsningar, filmer och samtal.

Föreläsningarna presenterade forskning inom många olika områden; forskning på fettceller, diabetes, magsäcksoperationer, tarmbakterier, dolt fett, barnfetma med mera och hur man kan avhjälpa problem med fetma med hjälp av sin kost, träning och ett ändrat beteende.

Forskningens dag arrangeras i både Malmö och Lund med samma program. Arrangemanget avrundas med en stor priscermoni. I Malmö delas pris till farmgångsrik yngre klinisk forskare ut och i Lund delas Eric K Fernströms Nordiska Pris samt Pris till Yngre forskare ut, läs mer om Fernströmspriset.

Publikbild75_webb
Över 500 personer kom för att lyssna på programmet i Lund och över 300 i Malmö.
Kvinna på träningscykel
Under dagen fanns det prova-på stationer där besökarna själva kunde testa sina riskfaktorer och få information om fetma. Här sitter en kvinna på en träningscykel för att se hur hon kan optimera sin effekt av den glykemiska kontrollen.

 

Lars Mogensen var moderator och fick föreläsarna att förklara vad den presenterade faktan innebär för den enskilde.

 

Vetenskapliga arrangörer var Karin Stenkula, Sara Liedholm och Nils Wierup