Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Forskare föreläser om diabetes på webben

2012-05-14

Tema diabetes UR Play

En rad forskare från Lunds universitet föreläser i Kunskapskanalen UR Play om diabetes. Föredragen handlar bland annat om nya läkemedel vid typ 2 diabetes, om barn och diabetes, om insulin och om hur det är när det egna barnet får diabetes.

De filmade föredragen hittar du på Ur Samtiden: Tema Diabetes

Insulin och diabetes

Nästan tio procent av världens befolkning är diabetiker och sjukdomen ger många komplikationer. Diabetes är en livslång sjukdom. Olga Göransson, forskare i medicin, beskriver den senaste forskningens rön om vad som går fel vid diabetes. Arrangerat av Lunds universitet.

Förbättra kosten

Äta rätt och äta mindre? Professor Inger Björck vid Antidiabetic Food Centre, Lunds universitet, föreläser om vilken forskning som finns när det gäller att förebygga diabetes typ 2 med kosten.

Kornkärnor innehåller mättnadshormon

Forskaren Elin Johansson vid Antidiabetic Food Centre, Lunds universitet, berättar mer om sin forskning kring kornkärnor. Blir man mättare av kornkärnor? Och vad har man kommit fram till?

Diabetes hos barn

Hur uppstår typ 1-diabetes hos barn? Och hur behandlas det? Helena Edling Larsson, överläkare och forskargruppchef vid Lunds universitet berättar vad som händer i kroppen när man får diabetes typ 1 och visar på olika behandlingsalternativ. Arrangerat av Lunds universitet.

Hjälp, vårt barn har fått diabetes

Hot och stress hänger ihop. När barn får diabetes och föräldrarna står rådvilla, då är det lätt att både föräldrar och barn känner sig stressade. Per Johnsson, forskare i psykologi vid Lunds universitet berättar och ger råd. För föräldrarna gäller det att ta hand om sig själv – för att barnet inte ska känna sig stressat. Arrangerat av Lunds universitet.

Bukfetma ökar risken för diabetes

Carl Johan Östgren, professor i allmänmedicin vid Linköpings universitet reder ut vad man kan göra åt fetma.

Diabetes och nya läkemedel

Vi började för trettio år sedan och först nu ser vi effekt hos våra patienter. Det tar lång tid att nå målet i medicinsk forskning, säger Bo Ahrén, professor i medicin. De nya läkemedel han varit med att utveckla innebär ett genombrott i behandlingen av typ 2-diabetes, som utgör nittio procent av all diabetes. Arrangerat av Lunds universitet.

Nyhet från Diabetesportalen.se 23 april 2012.