Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Föreläsningskväll: ”I dödens närhet”

2015-05-26
lund
Foto: Mikael Risedal

Välkomna till en föreläsningskväll i Lunds domkyrka där erfarenheter och forskning i gränsområdet mellan naturvetenskap och humaniora lyfts.

Under kvällen möter vi Carl Johan Fürst, professor i palliativ medicin som tillsammans med skådespelerskan Jarinja Thelestam Mark levandegör ett möte mellan en läkare och en människa med svår sjukdom. Vi får uppleva de reaktioner som kan uppstå då man närmar sig ett samtal om döden.

Efter gestaltningen reflekterar prästen Erik Isaksson över scenen och berör tankarna kring att vara människa när döden är nära och förmågor avtar.

Stiftelsen Baculus Deperditus, som bjuder in till denna föreläsningskväll, har som mål att årligen anordna en publik föreläsning. 2015 sker det för första gången.

Läs mer om programmet, Stiftelsen Baculus Deperditus och den förlorade kräklan (PDF 1,6 MB, nytt fönster)

Tid: 2015-05-27 17:00 till 19:00
Plats: Lunds domkyrka

Föreläsningen arrangeras av Lunds stift och Lunds universitet.

Medverkande:

  • Carl Johan Fürst, professor i palliativ medicin vid Lunds universitet och överläkare inom palliativ vård. Han är ansvarig för uppbyggnaden av Palliativt Utvecklingscentrum vid Lunds universitet och Region Skåne.
  • Erik Isaksson, präst i Lunds stift, senast verksam som sjukhuspräst i Lund. Sedan drygt tre år är han engagerad i utveckling av hospicevård i Botswana. Erik är också gestaltterapeut.
  • Jarinja Thelestam Mark, skådespelerska som har varit verksam vid olika institutionsteatrar men även medverkat i fria grupper, i film, på radio och i TV. Jarinja är gestaltterapeut, och medverkar i kurser för läkare i hur man kommunicerar med svårt sjuka och döende patienter.
  • Johan Tyrberg, Lunds stifts 69:e biskop. Han vigdes till biskop den 24 augusti 2014 av ärkebiskop Antje Jackelén i Uppsala Domkyrka. Biskop Johans valspråk är ”Jordens salt”.
  • Tomas Willstedt, domkyrkoorganist i Lunds domkyrka, kompositör, internationellt känd konsertpianist, lärare vid Musikhögskolan i Stockholm och författare till utbildningsböcker i orgelimprovisation.
  • Präster och diakoner – Samtalspartners