Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Föreläsningar från temadag om njursjukdomar

2012-03-12

Njuren – Labmedicin Skånes temadag 2012

För dig som utifrån ett kliniskt perspektiv vill få en översikt om hur njursjukdomar bäst diagnosticeras kan nu se föreläsningarna från Labmedicin Skånes temadag i efterhand:

 
 •  
Välkomna!
Bosse Carlbark, Förvaltningschef, Labmedicin Skåne
Ett fall ur verkligheten
Anders Christensson, Njur- och transplantationskliniken,
Skånes universitetssjukhus.
Vad gör njuren och varför har vi två?
Martin Johansson, Klinisk patologi, Labmedicin Skåne.
 •  
Njurfunktion – hur mäta?
Presentation av eGFR
Anders Grubb, Klinisk kemi, Labmedicin Skåne.
 •   
Njurfunktion – vad göra sen?
Presentation av nya vårdprogrammet
Anders Christensson , Njur- och transplantationskliniken,
Skånes universitetssjukhus.
 •  
Hematuri
Martin Johansson, Klinisk patologi, Labmedicin Skåne.
 •  
Att förebygga självmord – Autoimmuna njursjukdomars diagnostik
Maria Bernsand, Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Labmedicin Skåne.
 •  
Motsvarar urintestremsorna dagens krav?
Per Simonsson, Klinisk kemi, Labmedicin Skåne.
 •  
Nedre och övre urinvägsinfektion
Kristian Riesbeck, Klinisk mikrobiologi, Labmedicin Skåne.
 •  
Nya bakterier vållar nya problem
Carl-Johan Fraenkel, Vårdhygien, Labmedicin Skåne.
 •  
Miljöns påverkan på njurfunktionen
Staffan Skerfving, Arbets- och miljömedicin, Labmedicin Skåne.
 •  
Genetiska njursjukdomar
Kristina Karrman, Klinisk genetik, Labmedicin Skåne.
 •  
Vad gör vi när medicinsk behandling inte räcker till? Och inte heller njurarna?
Helene Malm, Njur- och transplantationskliniken,
Skånes universitetssjukhus.
 •  
Introduktion av ”Mervetande” – Avslutning
Elisabet Sjöberg Wester, Labmedicin Skåne.
Labmedicin Skåne