Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Föreläsning om BENSKÖRHET

2011-03-04

Benskörhet – med rätt åtgärder sparas stora lidanden, livskvalitetsförsämringar och kostnader

en äldre man tar hand om sin fru
Foto: Dreamstime

Benskörhet är ett stort folkhälsoproblem, och Sverige är ett av de hårdast drabbade länderna i världen! Varannan svensk kvinna och var fjärde man får under livet en benskörhetsfraktur. Det sker nästan 100 000 benskörhetsrelaterade frakturer årligen i Sverige, och kvinnor efter klimakteriet är hårdast drabbade.

Vanliga symptom på benskörhet är ryggsmärtor och längdminskning, beroende på att kotorna sjunker ihop. Det ger en kraftig riskökning för att få andra frakturer, som t ex höftfraktur. Andra vanliga symtom på osteoporos är att man får frakturer redan vid lindriga fallolyckor. Är du benskör kan du få benbrott av sådant som andra, med normalstarkt skelett, skulle klara sig ifrån med ett blåmärke eller en lätt stukning.

Men – det finns vetenskapligt prövade åtgärder och om dessa används kan stora lidanden, livskvalitetsförsämringar och kostnader undvikas.

Onsdagen den 9 mars kl 18.00 hålls en föreläsning om benskörhet på Skånes universitetssjukhus i Lund, Aulan, C-blocket, plan 1.

Jörgen Åstrand, läkare på ortopedkliniken berättar om benskörhet ( symptom, diagnos, behandling, aktuell forskning ) samt redovisar resultat  från screening av benskörhetspatienter i Lund. Ami Hommel, sjuksköterska, berättar om den nya höftfrakturlinjen som spar både lidande och pengar och Anna Wilhelmsson Sahlin, sjukgymnast berättar om träning och fallpreventionsarbete.