Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

FÖRELÄSNING PÅ WEBBEN: Autism – fokus på vuxna

2012-04-30

Idag är det allmänt accepterat att det finns flera former av autism, ett spektrum som innefattar klassisk autism respektive Aspergers syndrom. Vad innebär det och hur avgränsar man?

Torsdagen den 3 maj 2012 hölls en föreläsning om autism på Skånes universitetssjukhus i Lund. Föreläsningen filmades och kan ses i efterhand på nedanstående länk

LÄNK TILL FÖRELÄSNINGEN

Ur programmet

18.00 Inledning av Sjukhusbiblioteket/Patientforum (PIL)
18.15 Autismspektrum. Idag är det allmänt accepterat att det finns flera former av autism, ett spektrum som innefattar klassisk autism respektive Aspergers syndrom. Vad innebär det och hur avgränsar man?
Lena Nylander, överläkare och medicine doktor, Psykiatri Skåne
19.15 Fruktpaus. PIL och föreningen har bokbord och medietips. Öppet hus på Sjukhusbiblioteket.
19.30 Autism & Aspergerföreningen i Skåne berättar om sin verksamhet
20.00 Frågestund
Välkomna!
Frågor? Ring Sjukhusbiblioteket tel 046 – 17 17 25