Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Enkelt blodprov visar vilken sorts parkinson patienten har

2015-09-01

Med ett enkelt blodprov går det att visa om en patient har en genetisk form av Parkinson,s sjukdom och i så fall vilken form det rör sig om. Det innebär en ny era inom parkinsonforskningen och flyttar fram positionerna för framtida behandling.

Andreas Puschmann
Andreas Puschmann

– Det gör att vi kan avgöra vilken typ av parkinson det handlar om, vilket gör att vi kan skräddarsy behandlingen, ge individualiserad information och tidigt adressera eventuella komplikationer, säger Andreas Puschmann, biträdande överläkare vid SUS och forskare inom parkinson.

Onsdag den 2 september arrangerar Skånes universitetssjukhus tillsammans med Lunds Universitet och Svenska Parkinsonakademien ett symposium om det aktuella läget inom parkinsonforskningen. Symposiet riktar sig i första hand till patienter och anhöriga men också en intresserad allmänhet är välkommen.

Aktuell forskning visar att parkinson inte är någon enhetlig sjukdom. De genetiska kartläggningar man numera kan göra visar tydligt att det finns flera varianter som skiljer sig åt.

SUS har tagit emot 20 miljoner kronor för forskning inom parkinson från Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare mellan 2007 och 2015. En del av den forskningen redovisas vid Olle Engkvist Symposium 2015 den 2 september 2015. Professor Håkan Widner kommer då att prata om cellterapi och stamceller vid parkinson, doktor Carl Rosenblad beskriver möjligheten av framtida genterapier för parkinson och docent Gesine Paul Visse redogör för tillväxtfaktorers betydelse vid sjukdomen.

Också nya läkemedelsbehandlingar vid parkinson liksom biomarkörer vid parkinson som ger demens kommer att redovisas. Ett nytt projekt som avser att hjälpa de allra svårast parkinsonsjuka beskrivs även.

Mer information om programmet vid Olle Engkvist Symposium 2 september 2015>>
Programmet startar 13.00 och pågår till 17.05
Lokal: Aulan, Skånes Universitetssjukhus i Lund

Text: ANNA-LENA BOIVE

Nyhet från Skånes universitetssjukhus, 28 augusti 2015