Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Doktorn svarar … på frågor om hjärtats sjukdomar

2013-03-15

 

Se första avsnittet i vår serie Doktorn svarar som handlar om hjärtats sjukdomar. Hjärtläkaren Isabel Goncalves svarar bland annat på frågor om förträngningar i kärlen, blodtryck, oregelbunden hjärtrytm, riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdomar – och mycket annat.

Programmet är framtaget i samarbete mellan Kommunikationsenheten och Patientforum/Sjukhusbiblioteket vid Skånes universitetssjukhus.
Programledare är en av patientinformatörerna vid Skånes universitetssjukhus, Bruno Clevström.

Läs mer om Patientforum/Sjukhusbiblioteket

.