Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Diabetesformen MODY – hur många missar vi?

2014-08-26

person_med_diabetes

Foto: Colourbox

Som diagnos är diabetesformen MODY ovanlig, patienterna får ofta en annan vanligare diabetesdiagnos och andra är odiagnostiserade. Eftersom behandlingen skiljer sig åt vid de olika MODY-formerna är rätt diagnos viktig.

Läs på Diabetesportalen en  omarbetad och förkortad text som ST-läkaren Jonas Bengtssonfessorn och överläkaren Leif Groop publicerat i tidskriften BestPractice. Frågan de ställer är hur många som fått en felaktig eller ingen diagnos alls.