Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Diabetes inte längre bara sjukvårdens problem

2012-06-13

Suddig bil av människor i rörelse på trottoar

Foto: Dreamstime

De kroniska sjukdomarnas negativa inverkan på människors hälsa håller på att urholka ekonomin i EU:s medlemsländer. EU-parlamentet fastslog i mars 2012 att ökningen av fetma och diabetes är den allvarligaste utmaningen för folkhälsan.

– Politikerna måste gå i spetsen för en nationell samling för folkhälsa, skriver Sveriges representanter vid ett internationellt möte om kroniska sjukdomar.

Läs hela artikeln på Diabetesportalen

Artikeln är ursprungligen publicerad av Dagens Medicin 30 maj 2012