Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

”Det behövs bryggor mellan världarna”

2013-05-06

”Efter nästan 20 år i läkemedelsindustrin återvände György Marko-Varga 2010 till Luds universitet där han började sin forskarbana. Barriärerna mellan de två världarna är fortfarande höga, menar han.”

György Marko-Varga är docent vid Lunds universitets institution för elektrisk mätteknik. Han ansvarar också för utvecklingen av biobanker och biomarkörer inom projektet BIG3 – ett forskningsprojekt som drivs av Region Skåne i samverkan med forskare från Lunds Universitet och AstraZeneca AB.

Läs en intervju med forskaren György Marko-Varga i webbtidningen Curie från Vetenskapsrådet.

Länk till artikeln i webbtidningen Curie