Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

De äldre ska få leva livet som vanligt

2012-02-21
maeldre man med gaastavar
Foto: Dreamstime

Forskning om äldre och åldrande handlar inte bara om att se vilka vårdinsatser och hjälpmedel som finns tillgängliga. Det handlar också om att försöka skapa miljöer där de äldre kan leva på det sätt de själva vill menar professor Susanne Iwarsson.

– Vi har inte främst fokus på de äldre som patienter och vårdtagare. Istället ser vi dem som medborgare i samhället. Vi jobbar mycket med förebyggande åtgärder, tittar på olika praktiska lösningar och hur de påverkar människan, säger hon i en intervju till Kristianstadbladet.

Läs hela intervjun här