Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Dagen då benskörhet uppmärksammas

2015-10-20

osteoporos_ COLOURBOX2286216

Foto: Colourbox

Idag, 20 oktober, är internationella osteoporosdagen. Osteoporos, eller benskörhet, drabbar varannan kvinna och var fjärde man i Sverige och årligen sker 70 000 osteoporosrelaterade frakturer. Genom att arbeta förebyggande kan förekomsten av frakturer minskas.

Läs mer om forskningen kring benskörhet som bedrivs vid Lunds universitet och Region Skåne:

Nya grepp krävs mot benskörhet och frakturer

Forskare tar MAX IV till hjälp för att förstå benskörhet

Samband mellan långvarig D-vitaminbrist och frakturer

Ett enkelt test avslöjar vem som har störst risk ramla

Skolgymnastik varje dag påverkar skelettet

Regelbunden jogging förebygger benskörhet

Även måttlig fysisk aktivitet minskar benskörhet

Tidigt klimakterium ökar risk för benskörhet