Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Ny metod för att upptäcka tidig hjärnsvikt

2009-09-10

Brain Speed Test (BST) är en ny metod för diagnosticering av tidig hjärnsvikt, som demens och Alzheimers.

Bakom innovationen står forskarna Catarina Erikson och Siegbert Warkentin från Geriatrisk psykiatri, Institutionen för kliniska vetenskaper.

Genom att analysera talet medan en patient löser en uppgift kan man tidigt identifiera hjärnsvikt och inleda en mer omfattande utredning av orsaken för att sätta in tidig behandling.

Mätresultat från BST korrelerar mycket väl med andra metoder såsom blodflödesmätningar i hjärnans vitsubstans. BST har ingen inlärningseffekt, ingen skillnad för utbildningsnivå eller språklig/kulturell bakgrund, faktorer som ofta är problem vid diagnostisering av olika hjärnsjukdomar.

LISELOTTE FRITZ

Artikeln har tidigare varit publicerad i Innovation LUND, bilaga i Dagens industri 090903.